Výstavný portál

Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/

Slovak Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish

cenník platný pre sezónu 2017 

 

Položka cenníka Cena
Vystavovatelia
registrácia na http://vystavy.zochm.sk = 0,- €
prihlásenie zvierat na výstavu podľa propozícií
   
Položka cenníka Cena 
Usporiadatelia  
pridanie informácií o nadchádzajúcej výstave:  
- členovia ZOCHDH/m/  = 0,- € 
- členovia inej ZO = 0,- € 
využitie možností prihlasovacieho systému na výstavu   
- členovia ZOCHDH/m/  = 0,- € 
- členovia inej ZO (*) = 5,- € 

 

(*) uvedené čiastky sú splatné najneskôr deň pred zahájením prihlasovania na účet ZOCHDH/m/.

 

Číslo účtu na zasielanie poplatkov v zmysle cenníka uhrádzajte na účet:

číslo.: 520700-4201204569
kód banky: 8360
variabilný symbol: bude poskytnutý pri zaevidovaní požiadavky o využitie služieb

 

Všetky platby za prihlášky na výstavy zasielajte VÝLUČNE na účet uverejnený vo výstavných propozíciách!!!