Výstavný portál

Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/

Slovak Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish

1.výstava morčiat v Prievidzi - Tischschau

Prievidza (08.03.2014)

  

       
 

Prihlasovanie: ukončené

 

 
  ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA VAŠE PRIHLÁSENÉ MORČATÁ  
 

ERROR_RECORD

 
 

ŠTATISTIKY:

Plemená / Triedy / Štandardy

 
       

 

     
 

VÝSTAVNÉ PROPOZÍCIE

Termín:
08.03.2014

Miesto konania:
CVČ SPEKTRUM, ul. Ul. K. Novackého 14, 971 01 Prievidza 
GPS: N48°46.56, E018°38.522

Organizátor:
Organizátor: Andrea Horvath (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. )
Zodpovedná osoba za prihlášky: Peter Šimkovič (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. )
Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov / morčatá / (ďalej len "ZOCHDH/M/")

Začiatok prihlasovania:
prihlasovanie bude možné od 15.01.2014 po 20:00

Uzávierka prihlášok a zmeny:
Uzávierka je 21.02.2014 20:00.
Zmeny v prihláškach do 21.02.2014 20:00.

Posudzované štandardy:
EU štandard A: hladké, anglický a americký crested, rex, americký teddy, švajčiarsky teddy, rozeta, sheltia, coronet, texel, merino, peruánec, lunkaria, alpaka. Všetky plemená aj v saténe.
slovenský štandard B: skinny, baldwin, cuy
slovenský štandard C: "maznáčik" - morčatá, ktoré nespĺňajú plemenné znaky alebo majú nesprávnu farbu 

Rozdelenie do tried:
Baby: morčatá do veku 5 mesiacov pri min. hmotnosti 500 gramov, (u bezsrstých min. 400 gramov)
Junior: morčatá od veku 5 mesiacov do 9 mesiacov
Adult: morčatá od veku 9 mesiacov
rozdelenie platí iba pre štandard A a B. 

Posudzovatelia:
Rita Ribeiro (Portugalsko)
Evelyn van Vliet (UK) 

Kapacita:
štandard A - 130,
štandard B - 35,
štandard C - 10.

Ocenenia:
Ocenenia sa budú riadiť výstavným poriadkom.

Prihlasovacie pravidlá:
- Do štandardu A/B sa môžu prihlásiť len vystavovatelia, ktorí sú riadnymi členmi ZO SZCH, prípadne, u cudzincov inej špecializovanej organizácie vo svojej krajine, pre rok 2014.
- V štandarde C môžu vystavovať aj nečlenovia. 
- Každý vystavovateľ musí byť registrovaný na webe vystavy.zochm.sk. Registrácia bude vybavená do 24hodín (bezplatne). 
- Prihlášky je možné podať iba elektronickou formou (neakceptujeme prihlášky prijaté na e-mail alebo poštou)! Je zakázané odosielať prázdne (nevyplnené) prihlášky. 
- Zoznam Vašich prihlásených morčiat nájdete pod odkazom "Vaše prihlásené morčatá" (odkaz hore). 
- Prihlášky treba uhradiť až po ich prijatí (stav: čaká na platbu) do uzávierky prihlášok. 
- Zámenu morčiat vykonávajte zmenou údajov (nie vymazaním a následným pridaním nového morčaťa!). 
- Zmena vystavovateľa v prihláške nie je povolená. 
- Odhlásenie morčaťa vykonáte "vymazaním položky". 

Spôsoby platby:
prevodom na účet :
číslo: 2917899416/1100 ( IBAN pre SEPA platby SK7511000000002917899416 )
špecifický symbol: 20140308
variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
správa pre príjemcu: meno a priezvisko
zahraniční vystavovatelia platia na mieste pri vstupe na výstavisko.

Poplatky:
Zápisné: 1,50 €
Poplatok za vystavené morča je 5,00 €
Poplatok za kontrolnú triedu 1,00 €

Uzávierka platieb je 21.02.2014, akceptované budú len vyplatené prihlášky!

Prihlášky podané v deň uzavierky musia byť zaplatené okamžite.

V prípade platby v deň uzávierky je potrebné poslať fotokópiu dokladu o zaplatení na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.!">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.! V opačnom prípade budú prihlášky automaticky stornované.

Platby vykonané po dni uzávierky nebudú akceptované - prihlášky budú automaticky stornované.

Začiatok a doba trvania výstavy:
Príjem morčiat bude od 07:30 do 08:30.
Kontrolná trieda od 08:30 do 09:00.
Začiatok posudzovania od 09:00!
Predpokladaný koniec je o 17:00.

Nosenie morčiat:
Hladáme nosičov. Prihláste sa u organizátora.

Uchovňovanie morčiat:
Uchovňovanie bude možné po ukončení posudzovania všetkých prihlásených zvierat výstavy. Poplatok je 0,50 € za morča (platí sa po úspešnom uchovnení).

Veterinárne podmienky:
Všetky zvieratá musia byť v dobrom zdravotnom stave, pri vstupe musia majitelia morčiat doložiť potvrdenie o zdravotnom stave od svojho veterinárneho lekára, ktorý je v Komore veterinárnych lekárov (nie staršie ako 3 dni). Je zakázané vystavovať, registrovať a predávať gravidné alebo kojace samice, zvieratá s klinickými príznakmi kožných a iných nákazlivých ochorení, zvieratá s ekto parazitmi alebo s hmotnosťou nižšou ako 500g, u bezsrstých nižšou ako 400g (neplatí pri predajných morčiat), ktorú je organizátor povinný kontrolovať pri vstupe do areálu prevážením. V areáli výstavy nesmú byť zvieratá, ktoré neprešli veterinárnou kontrolou a nespĺňajú uvedené veterinárne podmienky (platí aj pre zvieratá návštevníkov a predajné zvieratá)!

Výstavné podmienky:
- Prihlášky sú platné až po ich uhradení (poplatok po vyplatení je nevratný)
- Výstava sa riadi platným Výstavným poriadkom SZCH a Stanovami SZCH.
- Morčatá budú vystavené vo vlastných boxoch primeranej veľkosti.
- Organizátor si vyhradzuje právo zmeny vo výstavných podmienkach v záujme úspešného zabezpečenia výstavy. O prípadoch, ktoré neriešia tieto výstavne podmienky rozhodne organizátor.

Predaj morčiat:
Predaj morčiat bude možný pre vystavené aj nevystavené morčatá. Predajné morčatá budú viditeľne označené a umiestnené v boxoch predávajúceho. Každý chovateľ si musí predaj zabezpečiť sám, preto si usporiadateľ nebude nárokovať výťažok z predaja.

Mapa miesta konania: